Šta je Design Sprint?


Design Sprint je četverodnevni proces koji se koristi za rešavanje složenih problema tokom stvaranja, brzog prototipiranja i kvalitativnog testiranja sa ciljanim korisnicima.

O nama


Mi smo multifuncionalni

Naš tim čine strateški, tehnički i dizajnerski mislioci. Sve nas pokreće istinska želja za stvaranjem, koja dodaju vrednost vama i vašim krajnjim korisnicima.

Vaš biznis je u pravim rukama!

Jedan od naših partnera olakšava svaki Design Sprint i vodi svaki klijentski projekat.

Usluge


Dizajnerski sprintovi za dizajn proizvoda i usluga

Design Sprint se može primeniti za utvrđivanje ključnih karakteristika vašeg proizvoda, a krajnji rezultat je minimalni održivi proizvod (MVP) koji možete predstaviti krajnjim korisnicima na testiranje i proveru.

Design sprint namenjen za UX design

Design sprint se može primeniti za određivanje ključne funkcionalnosti i pristupa korisničkom iskustvu, navigaciji i rasporedu elemenata dizajna koji vaš digitalni proizvod zahteva. Sprint takođe može da proizvode interaktivne prototipove koje će testirati vaši ciljni korisnici.

Design sprint namenjen za marketing

Design sprint se može primeniti za marketing i komunikaciju. Ovi Sprintovi mogu pomoći u razvoju strateških marketinških planova, potvrđivanju vrednosti i brendiranju, planiranju onlajn i materijalnih sadržaja, uključujući oglase, kampanje, ...

Design sprint namenjen za promenu strategije rada

Upotrebljavamo Design Sprint format kao osnovu za kreiranje ove strateške vizije budućnosti sa elementima iz drugih metodologija u kombinaciji. Kositimo pristup Design Sprint-a, kako bismo doneli najbolje od oba sveta zajedno.

Design Sprint 2.0


Dan 0 - Određivanje problema

Ovo je preliminarni korak koji smo kreirali da osiguramo efikasnije rezultate Design Sprinta. U toku primene Design Sprinta, naišli smo na izazove što smo želeli da postignemo u Sprint-u, gde smo shvatili da naši klijenti često ne znaju u čemu je problem ili da uopšte postoji. Ili alternativno, problemi sa kojima smo se bavili bili su preširoki da bi omogućili praktično rešenje ili previše uski da bi bili vredni daljih ulaganja ulaganja u njihovo rešenje.

Dan 1 - Razumevanje

U ponedeljak, tim Sprint-a (koji se uglavnom razlikuje od onog u određivanju problema) upoznaje se sa problemom, kontekstom i istražuje sve dostupne informacije. Strukturirali smo jutarnje vežbe koje su vodile ka cilju Sprint-a u aktivnost koja se zove Lightning Talks, gde tim deli svoja mišljenja o problemu koji je u pitanju i analiziraju Design Sprint izveštaj. Međutim, najvažnije je izgradnja empatije sa korisnikom i implementacija svih dobijenih informacija u prototip tokom vežbe mapiranja.

Dan 2 – Skiciranje i Odlučivanje

U originalnom procesu polovina utorka je rezervisana za Lightning Demos. Ako u ponedeljak dodelimo istraživanje „Lightning Demos“ kao domaći zadatak, možemo preskočiti prezentacije, skraćujući tako potrebno vreme sa 3 sata na 30–45 minuta. Ostatak jutra iskoristićemo za skicu rešenja. Pored uštede vremena, drugi (prilično značajan) dobitak je to što ljudi stižu da skiciraju odmorni (još je jutro) i zato što su se upravo nadahnuli nakon demo demonstracija, rešenja su kreativnija. Nakon ručka upoređujemo rešenja i odlučujemo koji ćemo prototip napraviti. Ostatak utorka popodne, dobrih 1,5 sat, biće posvećen formiranju priča.

Dan 3 - prototip

Potpuna slika sa pričama se dodeljuje dizajnerskom timu, istovremeno dodeljujući uloge i planirajući rad na prototipu (1 sat maksimum). Ohrabrujemo sve u grupi da samostalno preuzmu neku ulogu i da se bace na posao. Pored povezivanja u timu, tim će razviti zajednički osećaj vlasništva koji će pomoći u prenošenju rezultata (za razliku od prototipa koji je dizajner ili agencija napravio).

Dan 4 - Test Trenutak istine.

Četvrtak je o testiranju korisnika, postavljanju najefikasnijih pitanja. Pobrinite se da svaki tim nakon intervjua odvoji vreme da razmotri i smisli povratne informacije, a zatim na kraju dana planira sledeće korake.

Klijenti


Da li ste zainteresovani za BESPLATANU vežbu?

Ova jedinstvena vežba uključuje sve ključne koncepte Design Sprint-a, ali u manjoj meri 1-2 sata sa grupom. Šta god vam treba, možemo da napravimo Design Sprint!

-->