Design Sprint creatives, je grupa zasnovana na želji da delimo nova znanja upotrebom Design sprint metodologije.

Organizujemo kurseve i radionice na temu Design Thinking-a i Design sprint-a.

Ukoliko niste u mogućnosti da samostalno organizujete Design sprint sa vašim timom, tu smo da vam pomognemo kao fasilitatori procesa implementacije Design sprinta sa vama.

en_GBEnglish